Sensorium - úvodní slovo


Sensorium Dvanácti smyslů si klade za cíl představit člověku formou hry smysly, které nám nejsou běžně známé, ale jsou důležité pro život moderního člověka. Skrze prožívání zážitkových atrakcí a objektů ve výstavních expozicích o dvanácti smyslech může každý návštěvník pocítit esenci hlubokého niterného naplnění a vnitřního setkání s jednotlivými smysly. Člověk současnosti si tak může formou hry rozvíjet svoje schopnosti.


Průchodem celou expozicí Dvanácti smyslů se dá zažít, zjistit a ukázat, co všechno se dá udělat pro rozvoj jednotlivých smyslů. Co se dá rozvíjet pro zdokonalení jejich činnosti. Expozice  dávají  návštěvníkům možnosti vedoucí  k zamyšlení nad složitostí lidské bytosti. Formou hry si může každý vyzkoušet, jaké je pozadí existence  našich dvanácti smyslů.


Záměrem  expozice je poskytnout podněty k vlastnímu rozvoji a k zamyšlení nad prožíváním života. Návštěvníkům budou také zpřístupněny nové pojmy popisující prožívanou skutečnost. „Teprve když vím, co mohu vnímat, tak to opravdu cítím.“


Návrhem sensoria Dvanácti smyslů jsme se rozhodli vám nabídnout možnosti nových zážitků a obohacení vašeho vnímání. Přáli jsme si vytvořit prostředí, které poskytuje zážitky a zároveň zamyšlení nad sebou samým. Podnítit k zamyšlení, jak pracují naše smysly a jak si je můžeme tříbit.


Když tvoříme různá prostředí, vnímáme, jak lidé touží naplnit svou duši. Chtějí prostor plně a se zájmem prožívat. Zažívat věci neznámé a nové. Být v úžasu, objevovat neznámé prostředí, jeho krásu a přitom být utvořeným okolím veden a opečováván. Ideálem je navrhovat prostředí s náladou a obsahem a tvořit taková místa, kde nás mohou navíc ostatní dobře vnímat. Utvářet architekturu pro člověka, který má své tělo, duši a ducha. Pro takovou tvorbu je pro nás podnětnou inspirace naukou o dvanácti smyslech Rudolfa Steinera a tvorba Huga Kükelhause. Přáli bychom si, aby z jejich tvořivého odkazu vznikla mnohá další sensoria. Celé domy, hřiště, parky a školy, kde budeme moci zažívat a objevovat svoje lidské smysly.

Oldřich Hozman (www.arc.cz)

 

 

Realizace objektu Dvanácti smyslů byla pro mne vzpomínkovým putováním krajinou mého dětství a dospívání, prožitého v bezprostředním kontaktu s aplikovanou antroposofií Rudolfa Steinera. Byla mi však také milou vzpomínkou na tvorbu v ateliéru Bogdana Cerovace a Rudy Mildeho a především na úžasné tvůrčí prostředí mé rodiny. Tam všude jsem sbíral jistotu, že pouhých pět smyslů, jak je známe ze školních lavic, pro pochopení smyslu života nestačí. Jsem rád, že se nám s Oldou Hozmanem společné dílo podařilo a že můžeme návštěvníkům poskytnout řadu podnětů, které jim případně usnadní hledání jejich vlastní cesty životem.

Jiří Wald


Copyright © 2009 Orbis Pictus  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes