Leporelohra


Nevšední výstava Leporelohra, která vznikla pod vedením Petra Nikla a Ondřeje Smeykala je koncipovaná jako permanentní tvůrčí dílna. Hrát si, kreslit, muchlat, stříhat, protrhávat, trhat je dětem a dospělým nejen dovoleno, ale přímo doporučeno. Expozice byla vytvořená pro prostor knihovny, pro umocnění fenoménu knihy, jako objektu propojujícího text a obraz. Hlavním smyslem výstavy je zaznamenávání neustále rodícího se tvůrčího procesu. Návštěvníci jsou vtahováni do děje prostřednictvím různých forem a možností záznamu.

 

Hlavním médiem Leporelohry je papír. Papír je představen nejen jako záznamové medium, ale také jako plocha pro obraz, jako zvukový nástroj, jako kinetický objekt, ale také jako měkký absorpční prostor pro vrypy a údery, stejně jako pro stopu tuhou a zároveň jako masivní hmota a nástroj pro zvukovou komunikaci. Završením této interaktivní expozice bude sběrný dokument, knížka, sestavená ze spontánních záznamů návštěvníků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009 Orbis Pictus  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes