Labyrint smyslů


 

U příležitosti slavnostního otevření významného kulturního centra OÖ Kulturquartier v Linci – galerie vzniklé spojením renomovaného centra současného výtvarného umění OK Offenes Kulturhaus a přilehlého Landeskulturzentrum Ursulinenhof – požádala země Horní Rakousko občanské sdružení Audabiac o spolupráci s cílem uspořádat v Linci ve dnech 14. 6. – 20. 9. 2012 rozsáhlou interaktivní výstavu Labyrint smyslů (v Rakousku pod názvem Sinnesrausch). Jednalo se o dosud nejrozsáhlejší výstavní projekt z cyklu ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových, v rámci kterého bylo představeno všech šest našich výstav (Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Leporelohra, Labyrint světla, Golem, PLAY a Sensorium), putujících permanentně doma i v zahraničí.

 

Vstup do OÖ Kulturquartier (budova původního OK Centra)


Záštitu nad výstavou Labyrint smyslů přijal hejtman Horního Rakouska Josef Pühringer, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg, primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, primátor partnerského města České Budějovice Juraj Thoma a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík.


Naší snahou, v souladu s Komenského úsilím, je napomáhat sbližovaní národů prostřednictvím umění. V této souvislosti  a pod koncepčním vedením Petra Nikla představujeme již řadu let v rámci našich výstav současné české i zahraniční výtvarníky. Podle návštěvnosti těchto výstav, i podle ohlasů v médiích, se to skutečně daří. Výstavy z cyklu ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových se staly v roce 2009 pod záštitou evropského komisaře pro vzdělání, kulturu a mládež Jána Figela, součástí prezentací Evropského roku tvořivosti a inovací a byly rovněž součástí doprovodných akcí českého předsednictví v Radě EU a přispěly tak k pozitivní prezentaci České republiky v zahraničí. Výstavy přitom získaly nebývalý ohlas i v médiích jako je CNN či New York Times, které o nich uveřejnily rozsáhlé reportáže.


Výstavu Labyrint smyslů v Linci považujeme z tohoto hlediska za mimořádně důležitou, neboť vztahy s našimi jižními sousedy nejsou vždy takové, jak bychom si přáli a jaké by měly mezi členy Evropské unie být. Tuto mimořádnou kulturní událost jsme tedy pojali jako příležitost k prohlubování vzájemného poznávání a chápání a ke zkvalitňování našich sousedských vztahů. V dalších letech by měla výstava Labyrint smyslů hostovat se stejným cílem na Slovensku, v Německu, v Polsku a v Maďarsku.


Copyright © 2009 Orbis Pictus  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes